قدیمی ترین پستاندار جهان کشف شد..! ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ ♥♥♥…www.Zfun.ir …♥♥♥ به گزارش گروع تنوع زیستی زدفان: جمعی ازدانشمندان قدیمی‌ترین پستاندار جهان را که روی یک کف دست جا می‌شود و سن آن به ۵۵ میلیون سال پیش باز می‌گردد در مرکز چین کشف کردند. این پستاندار کوجک که نام آن ” Archicebus Achilles” انتخاب شده، از ...